Zásady hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zásady hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice pronajímá byty za podmínek daných ,,Zásadami hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice" a příslušnými zákony.

  Zásady hospodaření s bytovým fondem SMO, svěřeným MOb Vítkovice
  Dodatek č. 1 k Zásadám hospodaření s bytovým fondem SMO, svěřeným městskému obvodu Vítkovice
  Dodatek č. 2 k Zásadám hospodaření s bytovým fondem SMO, svěřeným městskému obvodu Vítkovice

  Příloha č. 1 - Žádost o pronájem bytu

          Souhlas se zpracováním osobních údajů - osoby mladší 15 let

          Souhlas se zpracováním osobních údajů - osoby starší 15 let

  Příloha č. 2 - Obnova a aktualizace žádosti o pronájem bytu

  Příloha č. 3 - Žádost o pronájem bytu v DPS a Penzionu pro trvalé bydlení 

           k Příloze č. 3 - Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Příloha č. 4 - Žádost o pronájem azylového bytu, ul. Sirotčí 39a

           k Příloze č. 4 - Souhlas se zpracováním osobních údajů

           

  Příloha č. 5 - Žádost (z důvodu trvalého opuštění domácnosti manželem_manželkou po vzájemné dohodě manželů dle § 745 odst. 2 zák. č. 89_2012 Sb.)

  Příloha č. 6 - Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě

  Příloha č. 7 - Žádost o přechod nájmu bytu (z důvodu úmrtí nájemce)

  Příloha č. 8 - Nařízení vlády č. 308_2015 ze dne 26.10.2015 o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
  P
  říloha č. 9 - Podrobné vymezení drobných oprav bytu prováděných nájemcem

  Potvrzení o bezdlužnosti - MMO

  Potvrzení o bezdlužnosti - OF MOb Vítkovice

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan ČR, nebo cizí státní příslušník s povolením k trvalému pobytu, starší 18 let a způsobilý k právním úkonům.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79, Ostrava-Vítkovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  SMO MOb Vítkovice, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice

  Odbor bytový a majetkový

  kancelář č. 108, 101, 102

  Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 - 12:00, 13:00-17:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti (občanský průkaz)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ,,Zásady hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice".

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  14.09.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno