Žádost o přechod nájmu bytu - z důvodu úmrtí nájemce

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o přechod nájmu bytu - z důvodu úmrtí nájemce

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o změnu subjektů na straně nájemce, jestliže nájemce bytu zemře, a to za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která s bývalým nájemcem bytu žila ve společné domácnosti a nemá vlastní byt či dům.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky vymezuje § 2279 - § 2284 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Úplně a řádně vyplněný tiskopis „Žádost o přechod nájmu bytu - z důvodu úmrtí nájemce“, včetně přílohy  může žadatel:

  –  podat osobně na Odboru bytovém a majetkovém, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 102  a  101

      Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, nebo

  –  podat k zaevidování na podatelnu MOb Vítkovice, anebo

   – zaslat na adresu: Statutární město Ostrava, městský  obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, anebo

   – doručit prostřednictvím datové schránky: 7mqbr27.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79  Ostrava-Vítkovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  SMO, MOb Vítkovice, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice

  Odbor bytový a majetkový

  kancelář č. 102 a 101

  Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz, úmrtní list nájemce

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Žádost o přechod nájmu bytu - z důvodu úmrtí nájemce“:

  – je dostupný zde: Žádost o přechod nájmu bytu - z důvodu úmrtí nájemce“, nebo

  – je připraven k osobnímu vyzvednutí na Odboru bytovém a majetkovém, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 102, 101

      Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  bez poplatku

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Neuvedeno

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Doručení řádně a úplně vyplněného formuláře „Žádost o přechod nájmu bytu - z důvodu úmrtí nájemce“ a doložení všech požadovaných dokumentů

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  – datová schránka: 7mqbr27

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Neuvedeno

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.10.2023

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno