Trvalé opuštění domácnosti manželem/kou po vzájemné dohodě manželů dle § 745, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Trvalé opuštění domácnosti manželem/kou po vzájemné dohodě manželů dle § 745, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o změnu subjektů na straně nájemce, po vzájemné dohodě manželů dle § 745, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Nájemci bytu (manžel-manželka)

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky vymezuje § 745, odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Úplně a řádně vyplněný tiskopis „Žádost“, včetně přílohy, může žadatel:

  –  podat osobně na Odboru bytovém a majetkovém, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 102  a  101

      Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, nebo 

  –  podat k zaevidování na podatelnu MOb Vítkovice, anebo 

   –  zaslat na adresu: Statutární město Ostrava, městský  obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, anebo

   –  doručit prostřednictvím datové schránky: 7mqbr27.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79  Ostrava-Vítkovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  SMO, MOb Vítkovice, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice 

  Odbor bytový a majetkový

  kancelář č. 101 a 102

  Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz, dohoda mezi manžely dle § 745, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Žádost - z důvodu trvalého opuštění domácnosti manželem_kou po vzájemné dohodě  dle § 745 odst. 2 OZ“:

  –  je dostupný zde: Příloha č. 5 - Žádost (z důvodu trvalého opuštění domácnosti manželem_manželkou po vzájemné dohodě manželů dle § 745 odst. 2 zák. č. 89_2012 Sb.)  nebo

  – je připraven k osobnímu vyzvednutí na Odboru bytovém a majetkovém, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 101, 102

      Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  bez poplatku

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Neuvedeno

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Doručení řádně a úplně vyplněného formuláře „Žádost“ a doložení všech požadovaných dokumentů

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  – datová schránka: 7mqbr27

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Neuvedeno

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.02.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno