Potvrzení o bezdlužnosti

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Potvrzení o bezdlužnosti

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice pronajímá byty za podmínek daných „Zásadami hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice“ a příslušnými zákony.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan ČR, nebo cizí státní příslušník s povolením k trvalému pobytu, starší 18 let a  způsobilý k právním úkonům

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro vystavení potvrzení o bezdlužnosti a další pokyny jsou uvedeny ve formuláři „Žádost o pronájem bytu“ a v „Zásadách  hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice“

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Úplně a řádně vyplněný formulář „Potvrzení o bezdlužnosti“ přiložit k "Žádosti o pronájem bytu" nebo k "Obnově a aktualizaci žádosti o pronájem bytu"

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79  Ostrava-Vítkovice

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti (občanský průkaz)

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatku

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Manžel/ka, druh/žka, registrovaný partner/ka

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít
 14. Popis byl naposledy aktualizován

  24.10.2019

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno