Dům s pečovatelskou službou a Penzion pro trvalé bydlení

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Dům s pečovatelskou službou a Penzion pro trvalé bydlení

 2. Základní informace k životní situaci

  Dům s pečovatelskou službou a Penzion pro trvalé bydlení je určen především občanům městského obvodu Vítkovice. Jedná se o občany, kteří z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a ubývání soběstačností budou potřebovat pomoc pečovatelské služby.

  DPS Lidická 55: V tomto domě s pečovatelskou službou se nachází celkem 38 bytů + 1 byt domovníka, z toho je 24 bytů 1+0 ( z toho 4 bezbariérové), 12 bytů 1+1 a 2 byty 2+1. Součástí každého bytu je kuchyňská linka a plynový sporák.

  Penzion pro trvalé bydlení Ocelářská 16: V tomto domě se nachází celkem 9 bytů a 1 byt domovníka. Jedná se o garsonky, které jsou vybaveny kuchyňskou linkou a elektrickým vařičem.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  O bydlení v DPS a v Penzionu pro trvalé bydlení může podat občan, který splňuje výše uvedené podmínky a jemuž věk a zdravotní stav umožňuje vést poměrně samostatný život.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínkou pro bydlení je podání žádosti o byt v DPS a v Penzionu pro trvalé bydlení. Žádost se podává prostřednictvím odboru sociálních věcí; tento odbor vede evidenci uchazečů. Odbor sociálních věcí předkládá Radě městského obvodu Vítkovice návrhy na uzavření nájemních smluv na základě zhodnocení sociální a zdravotní situace žadatele o DPS a Penzion pro trvalé bydlení.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o pronájem bytu v DPS a Penzionu pro trvalé bydlení na odboru sociálních věcí

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava –Vítkovice, odbor sociálních věcí, Zengrova 14, 70300 Ostrava

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad o prokázání totožnosti

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost je k dispozici na odboru sociálních věcí nebo ke stažení zde: Příloha č. 3 - Žádost o pronájem bytu v DPS a Penzionu pro trvalé bydlení. Její součástí je i vyjádření ošetřujícího lékaře. Dále žadatel vyplňuje Souhlas se zprac. osob. údajů - DPS a Penzionu pro trvalé bydlení (Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů a poskytnutí informací a poučení o právech Subjektu údajů).

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatků

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Vyřízení žádosti se odvíjí od kapacity jednotlivých zařízení. Při řešení žádosti se vychází z naléhavosti konkrétní sociální situace a přihlíží se také k délce podání žádosti.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  V případě podání žádosti dvou osob(manželé) pak druhá uváděná osoba.

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Vypsání žádosti, jejíž součástí je vyjádření lékaře. Platný občanský průkaz a poslední důchodový výměr. Umožnit sociální šetření v místě svého bydliště.

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Kontakt:

  Bc. Danuška Báliková dbalikova@vitkovice.ostrava.cz

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  17.09.2020

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno