Poskytnutí pečovatelské služby

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Poskytnutí pečovatelské služby

 2. Základní informace k životní situaci

  Pečovatelská služba je poskytována osobám se zdravotním postižením, chronickým onemocněním a osobám se sníženou soběstačností ve zvládání základních životních potřeb a rodinám s dětmi. Dále osobám s mentálním a duševním postižením, pokud je pečovatelská služba schopna ve spolupráci s rodinou a dalšími odborníky přispět k zajištění péče o takto postiženou osobu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Osoba, která žádá o zavedení pečovatelské služby nebo její zástupce.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech občanů městského obvodu Ostrava – Vítkovice včetně domácností domu s pečovatelskou službou a domu zvláštního určení. Pečovatelská služba je poskytována v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti o poskytnutí pečovatelské služby

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Ostrava Vítkovice, odbor sociálních věcí, Zengrova 14, 70300 Ostrava

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Občanský průkaz nebo jiný doklad o prokázání totožnosti

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o poskytování pečovatelské služby vyplní s žadatelem osobně koordinátorka pečovatelské služby

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Bez poplatků

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Odvíjí se od momentální kapacity pečovatelské služby

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Dalším účastníkem je osoba, kterou určí žadatel o službu a v případě, že je žadatelem osoba s narušenými schopnostmi právně jednat, jedná za ni soudem ustanovený opatrovník

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Umožnit sociální šetření v místě svého bydliště

 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  Zavedení pečovatelské služby je potřeba projednat osobně

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  06.12.2019

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno