Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě

 2. Základní informace k životní situaci

  Přijme-li nájemce nového člena domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli.

  Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

  Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, oznámí to pronajímateli bez zbytečného odkladu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Nájemce dotčeného obecního bytu

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Nájemce oznámí pronajímateli písemně (na vyplněném tiskopise) zvýšení nebo snížení počtu osob nájemcovy domácnosti

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Úplně a řádně vyplněný tiskopis „Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě“ může žadatel:

  –  podat osobně na Odboru bytovém a majetkovém, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 102

      Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, nebo

  –  podat k zaevidování na podatelnu MOb Vítkovice, anebo

   – zaslat na adresu: Statutární město Ostrava, městský  obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, případně

   – doručit na elektronickou podatelnu na  adresu: posta@vitkovice.ostrava.cz, eventuálně

   – doručit prostřednictvím datové schránky: 7mqbr27.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79  Ostrava-Vítkovice

 7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz

 8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě“:

  – je dostupný zde: "Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě“, nebo

  – je připraven k osobnímu vyzvednutí na Odboru bytovém a majetkovém, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 102

      Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

 9. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  bez poplatku

 10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů od podání oznámení je provedena změna v evidenčním listu a následná úprava předpisu nájemného.

 11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Doručení řádně a úplně vyplněného formuláře "Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě"

 12. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 13. Elektronická služba, kterou lze využít

  – elektronická podatelna: posta@vitkovice.ostrava.cz, nebo

  – datová schránka: 7mqbr27

 14. Popis byl naposledy aktualizován

  05.10.2023

 15. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno