Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě

 2. Základní informace k životní situaci

  Přijme-li nájemce nového člena domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli.

  Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost.

  Sníží-li se počet členů nájemcovy domácnosti, oznámí to pronajímateli bez zbytečného odkladu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Nájemce dotčeného obecního bytu

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Nájemce oznámí pronajímateli písemně (na vyplněném tiskopise) zvýšení nebo snížení počtu osob nájemcovy domácnosti

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Úplně a řádně vyplněný tiskopis „Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě“ může žadatel:

  –  podat osobně na Odboru bytovém a majetkovém, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 102

      Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, nebo

  –  podat k zaevidování na podatelnu MOb Vítkovice, anebo

   – zaslat na adresu: Statutární město Ostrava, městský  obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice, případně

   – doručit na elektronickou podatelnu na  adresu: posta@vitkovice.ostrava.cz, eventuálně

   – doručit prostřednictvím datové schránky: 7mqbr27.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79  Ostrava-Vítkovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  SMO, MOb Vítkovice, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice

  Odbor bytový a majetkový

  Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

  Markéta Šrámková
  referent evidence nájmů bytů
  +420599453129 102 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměstí 1
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  občanský průkaz

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě“:

  – je dostupný zde: "Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě“, nebo

  – je připraven k osobnímu vyzvednutí na Odboru bytovém a majetkovém, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 102

      Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  bez poplatku

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Do 30 dnů od podání oznámení je provedena změna v evidenčním listu a následná úprava předpisu nájemného.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Doručení řádně a úplně vyplněného formuláře "Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě"

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  – elektronická podatelna: posta@vitkovice.ostrava.cz, nebo

  – datová schránka: 7mqbr27

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Nesplní-li nájemce oznamovací povinnost (tj. oznámení změny v počtu osob, které s nájemcem žijí v bytě) do dvou měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost dle § 2272 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Neuvedeno

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  05.10.2023

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace