Odbor financí a rozpočtu

Adresa:
ÚMOb Vítkovice
Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
Telefon:
599453160

Řeší:

Odbor zabezpečuje práce k vyhotovení rozpočtu, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním obvodu. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodaření, o půjčkách přijatých i poskytnutých, úvěrech, sdružených prostředcích. Zabezpečuje jednotnou metodiku rozpočtu, účetnictví, daní a cen. Vykonává kontrolu místních poplatků kontrolou poplatníků v terénu. Eviduje a vymáhá pohledávky obvodu kromě pohledávek bytového hospodářství. Koordinuje činnost s jinými institucemi (Finanční úřad Ostrava). Vyjadřuje se k ekonomicky závažným smlouvám před jejich uzavřením.

V oblasti školství je výkonným orgánem, který zabezpečuje hospodářské, materiální a ekonomické podmínky nutné pro řádnou činnost zřízených příspěvkových organizací v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Dle příslušných předpisů rozhoduje v souladu se zákony o právech a povinnostech občanů a organizací na úseku školství v obvodě s výjimkou věcí náležejících do pravomocí zastupitelstva, rady, nebo správních komisí pro projednávání přestupků. Vykonává kontrolní činnost v jím řízených příspěvkových organizacích. Je správcem budovy víceúčelového kulturního zařízení na ul. Kutuzovova.

Odbor zajišťuje činnosti:
  • v oblasti finanční a školství
  • v oblasti daní a poplatků

- vydává rozhodnutí k provozování VHP, vyměřuje poplatky ze psů