Odbor financí a rozpočtu

Adresa:
ÚMOb Vítkovice
Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice
Telefon:

Řeší:

Odbor zabezpečuje práce k vyhotovení rozpočtu, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním obvodu. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodaření, o půjčkách přijatých i poskytnutých, úvěrech, sdružených prostředcích. Zabezpečuje jednotnou metodiku rozpočtu, účetnictví, daní a cen. Vykonává kontrolu místních poplatků kontrolou poplatníků v terénu. Eviduje a vymáhá pohledávky obvodu kromě pohledávek bytového hospodářství. Koordinuje činnost s jinými institucemi (Finanční úřad Ostrava). Vyjadřuje se k ekonomicky závažným smlouvám před jejich uzavřením.

V oblasti školství je výkonným orgánem, který zabezpečuje hospodářské, materiální a ekonomické podmínky nutné pro řádnou činnost zřízených příspěvkových organizací v oblasti předškolního a základního vzdělávání. Vykonává kontrolní činnost ve řízených příspěvkových organizacích. 

Odbor zajišťuje činnosti:
  • v oblasti finanční 
  • v oblasti daní a poplatků

- vyměřuje poplatky ze psů a za zábory veřejného prostranství

Úřad městského obvodu Vítkovice tímto informuje daňové subjekty, že orgány Úřadu městského obvodu  které jsou v postavení správce daně nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. zákona 280/2009 Sb., daňový řád,  ve znění pozdějších předpisů, a proto neposkytují službu daňových informačních schránek.

 


 

Kontakty

Bc. Lenka Šindlářová
vedoucí odboru financí a rozpočtu