INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ZTRÁTĚ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  INFORMACE O VYDÁVÁNÍ A ZTRÁTĚ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

 2. Základní informace k životní situaci

  Od 1 .ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu pouze u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností - v Ostravě v budově Magistrátu města Ostravy na Gorkého ulici v Moravské Ostravě   http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-vnitrnich-veci/oddeleni-obcanskych-prukazu-a-cestovnich-dokladu/zivotni-situace/vydani-obcanskeho-prukazu

  Kde hlásit ztrátu, odcizení či poškození občanského průkazu

  V souvislosti s novým zákonem č. 269/2021 Sb., o  občanských průkazech, který vyšel ve Sbírce zákonů České republiky 19. 7. 2021, nebude již možné u  Úřadu městského obvodu Vítkovice ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení či nebezpečí zneužití občanského průkazu, a to s účinností od 2. 8. 2021. Tyto skutečnosti nahlásíte  Magistrátu města Ostravy, Gorkého 3037/2, Ostrava, nebo kterémukoli úřadu obce s rozšířenou působností. Ztrátu a odcizení občanského průkazu lze nahlásit i Policii České republiky.


 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit
 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  06.08.2021

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace