Žádost o pronájem bytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o pronájem bytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice pronajímá byty za podmínek daných „Zásadami hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice“ a příslušnými zákony

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan ČR, nebo cizí státní příslušník s povolením k trvalému pobytu, starší 18 let a  způsobilý k právním úkonům

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro přijetí žádosti o pronájem bytu a další pokyny jsou uvedeny ve formuláři „Žádost o pronájem bytu“ a v „Zásadách  hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice“

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  –   podat k zaevidování na podatelnu MOb Vítkovice, nebo 

  –  zaslat na adresu: Statutární město Ostrava, městský  obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79, Ostrava-Vítkovice, nebo

  –  doručit prostřednictvím datové schránky: 7mqbr27.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79  Ostrava-Vítkovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  SMO, MOb Vítkovice, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice 

  Odbor bytový a majetkový

  kancelář č. 108 a č. 102

  Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti (občanský průkaz)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Tiskopis „Žádost o pronájem bytu“

  - je dostupný zde Žádost o pronájem bytu včetně příloh 
          Souhlas se zpracováním osobních údajů - osoby mladší 15 let
          Souhlas se zpracováním osobních údajů - osoby starší 15 let
          

  – je připraven k osobnímu vyzvednutí na Odboru bytovém a majetkovém, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice, kancelář č. 102

      Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 

  Žadatel je povinen každý rok (až do doby přidělení bytu), v průběhu měsíce LEDNA, aktualizovat svou žádost o pronájem bytu !!!

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Obnova a aktualizace žádosti o  pronájem bytu – bez poplatku

  Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO, MOb Vítkovice – bez poplatku

  Vystavení potvrzení o bezdlužnosti vůči SMO - Magistrátu – správní poplatek 100,- Kč

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Po ověření bude žádost projednána v bytové komisi, která zasedá zpravidla 1x za měsíc a následně v Radě městského obvodu Vítkovice. Rozhodnutí o přijetí žádosti (zařazení do nezávazného seznamu žadatelů) nebo přijetí žádosti bude žadateli sděleno písemně.

  Přijetím žádosti o pronájem bytu nevzniká MOb Vítkovice povinnost žadateli byt přidělit.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Manžel/ka, druh/žka, registrovaný partner/ka

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Doručení řádně a úplně vyplněného formuláře „Obnova a aktualizace žádosti o pronájem bytu pro rok ……..“ a doložení všech požadovaných dokumentů

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  – datová schránka: 7mqbr27

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a „Zásady  hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice“

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Neuplatňují se

 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Při nesplnění podmínek pro přijetí žádosti (viz. pokyny uvedené v žádosti o pronájem bytu a v „Zásadách hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice ) – její nezařazení do z nezávazné evidence žadatelů o přidělení bytu

 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Neuvedeno

 22. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Neuvedeno

 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  17.09.2020

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace