Zásady hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zásady hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice

 2. Základní informace k životní situaci

  Statutární město Ostrava, městský obvod Vítkovice pronajímá byty za podmínek daných ,,Zásadami hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice" a příslušnými zákony.

  Zásady hospodaření s bytovým fondem SMO, svěřeným MOb Vítkovice

  Příloha č. 1 - Žádost o pronájem bytu

          Souhlas se zpracováním osobních údajů - osoby mladší 15 let

          Souhlas se zpracováním osobních údajů - osoby starší 15 let

  Příloha č. 2 - Obnova a aktualizace žádosti o pronájem bytu

  Příloha č. 3 - Žádost o pronájem bytu v DPS a Penzionu pro trvalé bydlení 

           k Příloze č. 3 - Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Příloha č. 4 - Žádost o pronájem azylového bytu, ul. Sirotčí 39a

           k Příloze č. 4 - Souhlas se zpracováním osobních údajů

           

  Příloha č. 5 - Žádost (z důvodu trvalého opuštění domácnosti manželem_manželkou po vzájemné dohodě manželů dle § 745 odst. 2 zák. č. 89_2012 Sb.)

  Příloha č. 6 - Oznámení o změně počtu osob žijících s nájemcem v bytě

  Příloha č. 7 - Žádost o přechod nájmu bytu (z důvodu úmrtí nájemce)

  Příloha č. 8 - Nařízení vlády č. 308_2015 ze dne 26.10.2015 o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
  P
  říloha č. 9 - Podrobné vymezení drobných oprav bytu prováděných nájemcem

  Potvrzení o bezdlužnosti - MMO

  Potvrzení o bezdlužnosti - OF MOb Vítkovice

  Potvrzení o bezdlužnosti - DPO

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan ČR, nebo cizí státní příslušník s povolením k trvalému pobytu, starší 18 let a způsobilý k právním úkonům.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79, Ostrava-Vítkovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  SMO MOb Vítkovice, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice

  Odbor bytový a majetkový

  Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 - 12:00, 13:00-17:00

  Mgr. Svatava Köhlerová
  vedoucí odboru bytového a majetkového
  +420599453126 105 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměstí 1
  Bc. Beáta Štěrbová
  referent pohledávek a pronájmů pozemků, žádosti o byty
  +420599453165 103 / Ostrava - Vítkovice, Mírové náměstí 1
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti (občanský průkaz)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ,,Zásady hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice".

 16. Jaké jsou související předpisy
 17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 19. Nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně
 20. Další související informace
 21. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 22. Související životní situace a návody, jak je řešit
 23. Za správnost návodu odpovídá útvar
 24. Kontaktní osoba
 25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
 26. Popis byl naposledy aktualizován

  08.01.2024

 27. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno

 28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace