Zásady hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Zásady hospodaření s bytovým fondem statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice

 2. Základní informace k životní situaci
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan ČR, nebo cizí státní příslušník s povolením k trvalému pobytu, starší 18 let a způsobilý k právním úkonům.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79, Ostrava-Vítkovice

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  SMO MOb Vítkovice, Mírové náměstí 1, Ostrava-Vítkovice

  Odbor bytový a majetkový

  kancelář č. 108, 101, 102

  Úřední hodiny: PO a ST, 8:00 - 12:00, 13:00-17:00

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti (občanský průkaz)

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 14. Elektronická služba, kterou lze využít
 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ,,Zásady hospodaření s bytovým fondem Statutárního města Ostravy, svěřeným městskému obvodu Vítkovice".

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  17.09.2020

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno